loading

關於我們

我地係一間充滿活力既靚食材小店,店主係一群喜愛烹飪同搞PARTY既年輕人. 我地相信食材品質既重要性, 就算你有無大廚既技巧, 一塊靚既牛朳只要單單幾個步驟, 你就可以煮出朳房既質素. 

我地既宗旨係要為我們喜愛既顧客搜羅靚, 新鮮, 價錢合理既高品質食材. 再者, 我地已經為你設定適合不同人數既PARTY SET , 自家醬料, 秘製醬汁..